banner02 • Loại hình : Khu dân cư.

• Dự án : Dân cư 17 ha.

• Vị Trí : Thị trấn Tân Phú - H. Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước.

• Diện tích : 17.49 ha

• Diện tích sử dụng : 88.790 m2

• Ngày khởi công :

• Ngày hoàn thành :

• Tổng vốn đầu tư : 106 tỷ đồng

• Chủ đầu tư : Công ty CPĐT KD Nhà Bình Phước