DN Trung Quốc đầu tư 50 triệu USD vào KCN Đồng Xoài III
DN Trung Quốc đầu tư 50 triệu USD vào KCN Đồng Xoài III

Ngày 3/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Kuka Group (Trung Quốc) về đầu tư tại tỉnh.

Xem thêm
Kuka Group đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Xoài III
Kuka Group đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Xoài III

Ngày 3/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Kuka Group (Trung Quốc) về tìm hiểu đầu tư tại Khu công nghiệp (KCN) Đồng Xoài III.

Xem thêm